پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده
  • فواید و شرایط ایجاد شده توسط کود ازته

    درمورد کود ازته باید گفت :با توجه به شوری آب و خاک در مناطق پسته خیز، نوع کودهای شیمیایی مصرفی بایستی در جهت تعدیل اثرات سوء شوری و سمیت یون…


  • تماس با ما

    رفسنجان، خیابان شریعتی غربی، روبروی آزمایشگاه انقلاب

    ۰۹۱۳۱۹۱۲۲۴۰ - ۰۹۱۳۲۹۱۶۷۲۷