پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

دیکو گامی پسته چیست؟

دیکوگامی ناهم رسی گل های ماده و نر یا به عبارت دیگر گلدهی نا هم زمان آن ها پدیده

ای رایج در درختان پسته است. به طور کلی درختان نر زودگل تر از درختان ماده (پروتاندری)

هستند. هم رسی و هم زمانی گلدهی گل های ماده و نر برای انجام موفقیت آمیز گرده

افشانی و تلقیح ضروری است. در یک باغ پسته ارقام نر و ماده با همپوشانی زمان گلدهی

بایستی وجود داشته باشد.

زمان گلدهی و طول دوره گلدهی ارقام مختلف بستگی به شرایط آب و هوایی هر منطقه

دارد. بطوركلی گلدهی ارقام نر حدود ۵ تا ۷ روز زودتر از ارقام ماده م یباشد و زمان

شكوفاهی در ارقام مختلف متفاوت است. طول دوره گلدهی در ارقام نر متفاوت و بین ۳ روز

تا ۱۲ روز است. گلدهی ارقام ماده از ۷ تا ۳۰ فروردین ماه م یباشد. بنابراین با توجه به

اختلاف موجود بین ارقام مختلف از نظر زمان گلدهی، باید با توجه به شرایط محیطی هر

منطقه رقم مناسب و تجاری برای آن منطقه را انتخاب نمود.

  • دسته :‌ پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۲۴۵۰