پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

تفاوت خسارت سن زدگی و کمبود کلسیم

تفاوت خسارت سن زدگی و کمبود کلسیم در زمان ارزنی در کمبود کلسیم، سیاه شدگی

میوه معمولا از گلگاه آن نوک میوه آغاز شده و به تدریج به سمت پایین پیش می رود. در

این حالت ممکن است نوک میوه برآمده شده و بد شکل شود. در حالی که سیاه شدگی

میوه حاصل از سن زدگی از محل نیش سن که می تواند از هر قسمتی از میوه باشد، آغاز

می شود. در سن زدگی بعد از شکافتن میوه در بعضی از موارد محل نیش سن در داخل

میوه به شکل شبکه سفید رنگی رویت می شود، در حالی که در کمبود کلسیم حالت

سفیدی همراه با پیشرفت سیاه شدگی میوه به طور یکنواخت از نوک میوه در داخل میوه

پیشرفت می نماید.

  • دسته :‌ افات پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۹۷۰