پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

تغذیه و کود دهی پسته

روش علمی و صحیح در تعیین نیاز کود دهی درختان پسته، استفاده از اطلاعات و نتایج تجزیه

خاک، برگ و حتی میوه پسته می باشد. تجزیه خا ک در تمام فصول سال برای نمونه

برداری خاک که معمولاً از ناحیه سایه انداز زیر سرشاخه ها در سه عمق ۴۰ – ۰ ، ۸۰ – ۴۰

، ۱۲۰ – ۸۰ سانتی متری برداشته می شود، می توان اقدام نمود. توصیه های کودی بر

اساس نتایج تجزیه خاک، با توجه به دور آبیاری و بافت خاک و با در نظر گرفتن توان تولید

منطقه انجام می شود. تجزیه برگ نمونه برداری از برگ معمولاً بعد از دوره پر شدن مغز

اواسط تیر ماه تا اواسط مرداد ماه صورت می گیرد. این نمونه برداری از قاعده سرشاخه

های بدون بار برداشته می شود و برای توصیه کودی سال آینده است. دقیق ترین روش

برای باغداران به منظور تعیین نیاز کودی، استفاده توأم از نتایج تجزیه خاک و برگ

می باشد.

توصیه های کودی:

دو مبنا برای توصیه کودی باغات پسته بارور وجود دارد:

۱- توصیه کودی بر اساس نتایج آزمون خاک و برگ

۲- توصیه های عمومی، توصیه های عمومی مصرف با توجه به اینکه امکانات تجزیه خا ک و

برگ برای باغ های پسته در اغلب مناطق وجود دارد، توصیه نمی گردد.

  • دسته :‌ کوددهی پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۵۶۸