پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده
 • نحوه جابجایی نهال های پسته به داخل زمین

  نهالهای پسته باید ۱۰–۷سانت دراواسط اردیبهشت طول داشته باشندودراین شرایط نهال ها آماده انتقال به گلدان های بزرگتر می باشد بعد از انتقال آن ها به گلدان ها در بیرون…

 • افلا توکسین و ویژگی ها

  آفلاتوکسین ها گروهی از متابولیت های ثانویه سرطان زا میباشند که توسط کپک های مشخصی مانند آسپر ژیلوس فلاوس، آسپر ژیلوس پارازیتیکوس و آسپرژیلوس نومیوس ایجاد می گردند. این قارچ…

 • معروف ترین ارقام پسته

  معروف ترین ارقام پسته در ایران عبارتند از: اکبری، کله قوچی،احمد آقایی، اوحدی، و دیگر ارقام نیز عبارتند از: بادامی زرند، ممتاز، خنجری دامغان، شاه پسند، سفید پسته نوق و…

 • تاثیر مخرب سردی هوا بر پسته

  تاثیر مخرب سردی هوا بر پسته بسیار زیا است در اواخر زمستان یا بهار هنگامی که هوا بسیار سرد میشود سرما تاثیری منفی و حتی گاهی اوقات نابود کننده بر…

 • توضیحاتی مبنی بر زندگی لارو ها

  لارو ها پس از خروج از تخم به حفر کانالهایی در جهتی تقریبا عمود بر دالان مادری اقدام می کنند. حداکثر طول دالان لاروی ۲۵ میلی متر و حداقل آن…

 • اسید هیومیک و خواص مفید آنها

  غالب مواد معدنی نظر اکسیدها، کربنات ها و سولفیدها برای گیاه قابل جذب نیستند و سولفات ها هم قابلیت جذب محدودی دارند. نقش اسید هیومیک خاک از یک طرف انحال…

 • سرما زدگی در باغات پسته و راه های کاهش ان

  استفاده از کودهای پتاسیمی: استفاده از کودهای پتاسیمی بصورت کودآبیاری و محلولپاشی برگی در اواخر دوره رشد، منجر به خشبی شدن رشدهای جدید و افزایش تحمل به سرما می شود.…

 • ابیاری و نکته های مربوط به ان

  ابیاری در خاکهای با بافت متوسط ترجیحاً ۳ تا ۶ روز یکبار انجام شود. در خاکهای با بافت سبک ابیاری ترجیحاً ۳ روز یکبار انجام شود. در خاکهای سنگین ابیاری…

 • محلول پاشی در شرایط و زمان بهینه

  محلول پاشی:بهترین زمان محلولپاشی زمانی است که دمای هوا و خاک خیلی بالا یا پائین نباشد. مطالعات نشان داده است که بهترین زمان جذب عناصر در میکرو روزنه ها در…

 • ترکیبات بی کربنات در مدیریت آب و خاک باغات پسته

  بی کر بنات :یکی از نکاتی که در ارزیابی کیفیت آب آبیاری به آن توجه کمتری می شود میزان بی کربنات موجود است. گاها شوری آب آبیاری و ترکیبات بی…


 • تماس با ما

  رفسنجان، خیابان شریعتی غربی، روبروی آزمایشگاه انقلاب

  ۰۹۱۳۱۹۱۲۲۴۰ - ۰۹۱۳۲۹۱۶۷۲۷