پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

گچ دادن به باغات پسته و پارامتر های انتخاب ان

گچ به دو صورت به باغ پسته داده می شود:

الف- گچ به صورت كلوخه ای و آسیاب نشده به شكل نواری دو طرف ردیف درخت از هر

طرف حداقل دو متر بر روی سطح خاك پاشیده شده و سپس آبیاری سنگین انجام می

شود.هدف اصلی از دادن گچ به باغ اصاح خاك می باشد، لذا دادن گچ داخل كانال كود

فایدهای ندارد و باید حتما در سطح خاك و حتی الامكان به صورت یكنواخت داده شود.

ب- اخیراهمانند دیگر كشورها گچ به صورت خالص، پودری و بدون آب در حال عرضه به

بازار می باشد. این نمونه گچ ضمن اقتصادی بودن آن از كارایی بیشتری برخوردار می

باشد. گچ پودری را می توان به راحتی در آب آبیاری در محل استخر و یا ورودی كرت حل

كرده و آب محتوی گچ محلول به طور یكنواخت و همراه با آب وارد كرت می شود. مقدار

مصرف اینده نمونه گچ نسبت به انواع قبلی به مراتب كمتر می باشد. به نحوی كه دادن ۵ تا

حداكثر ۷ تن در هكتار كفایت می كند. دادن گچ پودری در هر فصلی از سال امكان پذیر می

باشد.گچ به هر شكلی كه به باغ داده شود بایستی همراه با آبیاری سنگین باشد.

پارامتر های مهم در انتخاب گچ:

۱- درصد شن هرچه درصد شن در گچ بالاتر باشد گچ نامرغوبتر است.

۲- یا اسیدیته هر چه Ph پائین تر، گچ مرغوبتر است.

۳- شوری مهمترین فاکتور انتخاب گچ است و هر چه پائین تر باشد مرغوبتر است.

۴- مقدار کلسیم هرچه بالاتر گچ مرغوبتر است.

۵- مقدار منیزیم منیزیم یک عنصر نامطلوب در گچ هست و هر چه بالاتر باشد گچ نامرغوب تر هست.

۶- مقدار سدیم هرچه کمتر گچ با کیفیت تر هست.

۷- در صد گچ هر چه بالاتر مرغوبتر.

۸- درصد آهک هرچه پائین تر گچ مرغوبتر است.

۹- نسبت کلسیم به منیزیم که هر چه بالاتر باشد گچ مرغوبتر است.

تولید محتوا:webamiri.ir

  • دسته :‌ کوددهی پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۷۵۶