پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

محلول پاشی در شرایط و زمان بهینه

محلول پاشی:بهترین زمان محلولپاشی زمانی است که دمای هوا و خاک خیلی بالا یا

پائین نباشد.

مطالعات نشان داده است که بهترین زمان جذب عناصر در میکرو روزنه ها در کوتیکول برگ و

سلول های محافظ روزنه ها اوایل صبح است.در محلول پاشی این نکته قابل توجه است که

اکثرا فکر می کنند محلول های غذایی از روزنه های برگ جذب می شوند این در حالی

است که روزنه ها محل تبادلات گازی مثل Co2 و بخار آب هست و عناصر غذایی از محل

میکروروزنه ها جذب می شوند. محلولپاشی در زمانی که رطوبت خاک بالا باشد به مراتب

اثر بخش تر از زمانی است که خاک خشک باشد. بنابراین اکیدا به کشاورزان توصیه میشود

که محلولپاشی باغات پسته را یا یک روز قبل از آبیاری و یا نهایتا یک هفته پس از آبیاری

انجام دهند.  محلولپاشی عناصر مناسب مانند ازت، پتاسیم و فسفر بعد از تشکیل میوه

در پسته در افزایش انس، خندانی و کاهش پوکی بسیار کارساز خواهد بود.

تولید محتوا: webamiri.ir

  • دسته :‌ افت کشها
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۵۶۷