پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

توضیحاتی مبنی بر زندگی لارو ها

لارو ها پس از خروج از تخم به حفر کانالهایی در جهتی تقریبا عمود بر دالان مادری اقدام

می کنند. حداکثر طول دالان لاروی ۲۵ میلی متر و حداقل آن ۱۰ میلی متر اندازه گرفته

شده است. طول دوره ی لاروی نیز بستگی به درجه حرارت و رطوبت میزبان داشته و

متفاوت می باشد. لارو هایی که از حشرات پیشگام حاصل می شوند دوره طولانی تری

نسبت به لاروهایی که از تخم ریزی اواخر اسفند و اوایل بهار نسل مادری حاصل می شوند،

دارند. لارو ها پس از تکمیل نشو و نما در انتهای دالانی که حفر کرده اند فضای وسیعتری

جهت شفیره شدن تعبیه نموده و در آن تبدیل به شفیره می گردند. دوره شفیرگی تا ۲۰ روز

متغیر است و پس از آن حشرات بالغ با ایجاد سوراخ های خروجی تقریبا گرد که قطر آنها

بین ۱ تا۲ میلی متر است و از آن خارج می شوند.

طول دوره ی یک نسل از تخم تا خروج حشره بالغ نسل جدید حداکثر ۱۹۳ روز و حداقل ۳۶

روز اندازه گیری شده که به طور متوسط دوره زندگی یک نسل آفت ۱۱۹ روز می باشد

(معادل ۴ ماه). خروج اولین حشرات باغ نسل جدید به تفاوت از اواخر اسفند و اوایل فروردین

هر سال دیده شده است(در مورد استثنایی حتی در بهمن ماه در فیض آباد تربت حیدریه در

استان خراسان حشرات بالغ مشاهده شده است) لیکن درصد خروج این افراد بسیار پایین

است. از دهه سوم فروردین به تدریج میزان خروج افراد نسل جدید کاهش پیدا کرده و در

نیمه ی اول خرداد به حداقل رسیده و از ۲۰ خرداد به بعد به طور کلی قطع می گردد.

تولید محتوا:webamiri.ir

  • دسته :‌ افات پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۸۱۳