پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

افلا توکسین و ویژگی ها

آفلاتوکسین ها گروهی از متابولیت های ثانویه سرطان زا میباشند که توسط کپک

های مشخصی مانند آسپر ژیلوس فلاوس، آسپر ژیلوس پارازیتیکوس و آسپرژیلوس

نومیوس ایجاد می گردند. این قارچ ها مهمترین عوامل آلوده کننده: پسته ،بادام زمینی،

ذرت، پنبه دانه ، حبوبات و سه نوع آجیل هستند. آفلاتوکسین B1 و سه ترکیب با

ساختار مشابه( G1، B2 و G2) بعنوان عوامل آلاینده محصولات کشاورزی در مزرعه و طی

دوره نگهداری حمل و نقل و فرآوری شناخته شده اند. آفلاتوکسین B1 به عنوان سمی

ترین عامل شناخته شده است. بنابراین به لحاظ سمیت بالای آفلاتوکسین ها، ایجاد

سرطان، جهش، رشد ناکافی و کاهش سطح ایمنی در بیشتر انواع پستانداران، و وجود

آنها در مواد غذایی تاثیر بسزایی در صنایع غذایی و دامی دارد. هدف از این مطالعه

بررسی و ارائه روش های کاهش و یا حذف آفلاتوکسین B1 در مواد غذ ایی می باشد . از

جمله عصاره های گیاهان مختلف گیاه، عصاره گیاه ( Adhatoda vasica Nees) منجر به

تخریب آفلاتوکسین B1 بیش از ۹۸ درصد بعد از گرمخانه گذاری به مدت ۲۴ ساعت با

دمای ۳۷ درجه سانتی گراد می شود. از بین رفتن سم آفلاتوکسین با عصاره برگ

A. vasica به طور قابل توجهی با اعمال حرارت تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰

دقیقه و یا اتوکلاو با دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه کاهش می یابد.

علاوه براین بررسی ها نشان داده است که سودوموناس پوتیدا دارای اثر کاهندگی

آفلاتوکسین B1 می باشد. این باکتری محیط حاوی آفلاتوکسین مذکور (۰/۲ میکروگرم

بر لیتر) مقاوم بوده و منجر به از بین بردن موثر آن می گردد.

تولید محتوا: webamiri.ir

  • دسته :‌ افات پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۸۹۹