پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

ابیاری و نکته های مربوط به ان

ابیاری در خاکهای با بافت متوسط ترجیحاً ۳ تا ۶ روز یکبار انجام شود.

در خاکهای با بافت سبک ابیاری ترجیحاً ۳ روز یکبار انجام شود.

در خاکهای سنگین ابیاری ترجیحاً حداکثر ۶ تا ۹ روز یکبار انجام شود.

میزان آب مصرفی بایستی مطابق با نیاز آبی درخت و معادل تبخیر و تعرق و نیاز آبشویی

باشد. شستشو به دفعات می تواند از مسدود شدن قطره چکان ها جلوگیری کرده و

رسوب گذاری اماح را در لترال به حداقل ممکن برساند.

در زمستان ها نباید سیستم غیرفعال باشد، هر ۱ الی ۲ بار در هفته راه اندازی شده تا از

گرفتگی قطره چکانها جلوگیری شود( البته باید روزهای یخبندان را هم در نظر گرفت).

بعد از کاشت و در اولین آبیاری باید آب بیشتری به خاک داد تا منطقه توسعه ریشه اشباع

شود، سپس مطابق با دور آبیاری طراحی شده، آبیاری ادامه یابد.

انتخاب دور ابیاری:

انتخاب دور آبیاری دور ابیاری مناسب در باغات پسته با توجه به فصل رشد، نوع خاک، روش

آبیاری و سن گیاه متفاوت می باشد. نهال های پسته در روش آبیاری سطحی با دور آبیاری

۷روزه آبیاری می گردند و به تدریج با رشد آنها و رسیدن به سن ۵ سالگی دور آبیاری به ۱۴ روز افزایش می یابد.

از ۵ سالگی تا ۱۰ سالگی به تدریج دور آبیاری افزایش می یابد و در سن ۱۰ سالگی به ۲۵

روز افزایش می یابد.

در درختان بارور دور آبیاری در خاکهای سبک ۲۵ روز، در خاکهای متوسط ۳۰ روز و در نهایت

۳۵ روز در خاکهای سنگین متغیر است. در ماههای گرم سال بهتر است این دوره کمی کمتر

در نظر گرفته شود. در صورتی که از روشهای آبیاری تحت فشار، نظیر قطره ای جهت آبیاری

باغات استفاده گردد از دور ابیاری یک روز در میان برای نهال های تازه کاشته شده تا دور

آبیاری ۱۵ روزه برای درختان بارور استفاده شود که البته بستگی به سبکی و سنگینی

خاک و یا فصل رشد درخت دارد. در روش ابیاری بابلر از آنجائی که شباهت زیادی به آبیاری

نواری با عرض نوارهای کاهش یافته دارد، دورآبیاری بین ۳۰ – ۲۰ روز متغیر است.

تولید محتوا:webamiri.ir

  • دسته :‌ پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۲۲۱۹