پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

محصولات مغز گروه پسته و گزارشات فروش ان

محصول کارگاه هاى فرآورى مغز سبز در سه گروه مغز سالم، لپه و ضایعات تحویل صاحب

کالا مى شود. معمولاً مغز سالم خود به ۳ تا ۵ دسته  مختلف رنگ سبز و مغز سالم زرد،

لپه به دو دسته سبز و زرد و ضایعات به چهار دسته سن  زده، شکسته، کالک ریز با پوست

استخوانى و مواد خارجى تقسیم مى شود. حد مجاز  لپه شدن پسته طى فرآیند

دوپوسته کردن بسته به نوع پسته ورودى تا۱۲ درصد و براى  شکسته شدن ۲ درصد

مىباشد. هزینه دوپوسته کردن مغز کالک، تمیزکارى و رنگ بندى مغز سبز حاصله به نرخ

هاى سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۰۰ تا۱۷۰۰۰ تومان به ازاء هر کیلو مغز سبز  بوده است.

فروش:

سنتاً بهترین کیفیت مغز سبز صادراتى از آنِ پسته حومه شمال شرقى شهر کرمان و

شهرستان زرند استان کرمان بوده است. بعنوان یک قاعده سرانگشتى، از هر ۱۲ کیلو

پسته کال تر معامله شده پس از اعمال کسرى پوك مطابق قرارداد،۱ کیلو مغز یا لپه سبز

صادراتى در کارتن حاصل مى آید. تنوع اندازه بندى و رنگ بندى در محیط رقابتى باعث ایجاد

مزیت مى شود. معمولاً قیمت مغز دو پوسته زرد از مغز معمولى پوست دار پایین تر است.

بنابراین از دوپوسته کردن مغزهایى که درصد زرد بالایى دارند باید اکیداً اجتناب شود. هزینه

تهیه مواد بسته بندى به نرخ سال ۱۳۹۰ شامل کارتن به ازاء هر کیلو مغز سبز نهایى ۵۰

تومان و متقال ۴۰ تومان بوده است. برخى از صادرکنندگان اخیراً بجاى استفاده از متقال،

مغزها را درون کیسه هاى نایلونى وکیوم مى کنند. همچنین اجرت بسته بندى و بارگیرى

در انبار فرآورى براى هر کیلو مغز سبز حدود ۲۰۰ تومان بوده است. هزینه هاى نوعى مربوط

به صادرات پسته از مبدأ کرمان تا یک مقصد فرضى در اتحادیه اروپا در مقالات آمده است.

تولید محتوا:webamiri

  • دسته :‌ پسته و مغز کال
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۰۸۵